Ekspertīze būvprojektam "Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūves projektēšana"

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17453
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas domes Satiksmes departaments, 90000158490

Pasta adrese

Ģertrūdes iela 36

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

1011

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Anda Melkeršone

Tālruņa numurs

67012734

Faksa numurs

67012702

E-pasta adrese

anda.melkersone@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rdsd.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=TENDER&sp=Tender/List?Divisionld=900

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Pašvaldības iestāde Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: satiksme Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Ekspertīze būvprojektam "Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūves projektēšana"

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Rīgas pilsēta

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Ekspertīze būvprojektam "Augusta Deglava ielas satiksmes pārvada pārbūves projektēšana"

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71319000-7

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 20 (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RDSD 2017/2

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks 8.30-17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskais atbalsta mērķis "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Precīzs līguma izpildes termiņš tiks noteikts, ņemot vērā iepirkuma rezultātus (saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma nosacījumus)

PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Diskona antena taktiskā un stacionārā 30-80 MHz, N f Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Veidlapu un citu poligrāfijas izstrādājumu piegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvuzraudzība un energouzraudzība ēkai Parka ielā 1, Ogrē Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Zondes piegāde slimnīcā esošajām ražotāja GE Healthcare ultrasonogrāfijas iekārtām VOLUSON S10 un VOLUSON E6 Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs