Veidlapu un citu poligrāfijas izstrādājumu piegāde

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17455
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs
Тэги: Pasta products

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", 41503029600

Pasta adrese

Vasarnīcu 20

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV - 5417

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Inna Lauska

Tālruņa numurs

+371 65405190

Faksa numurs

+371 65405254

E-pasta adrese

iepirkumi@siadrs.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.slimnica.daugavpils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.slimnica.daugavpils.lv/lv/par-mums/iepirkumi

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Veidlapu un citu poligrāfijas izstrādājumu piegāde

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Vasarnīcu 20, Daugavpils. LV - 5417

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Veidlapu un citu poligrāfijas izstrādājumu piegāde

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79800000-2

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DRS 2017/10

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 22/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks 8:00 - 16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 22/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 9:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

22/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 9:00

Vieta: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, 1. stāvā, iepirkumu daļas kabinetā, slēgtā sēdē.

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Būvuzraudzība un energouzraudzība ēkai Parka ielā 1, Ogrē Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Zondes piegāde slimnīcā esošajām ražotāja GE Healthcare ultrasonogrāfijas iekārtām VOLUSON S10 un VOLUSON E6 Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Jaunās paaudzes rentgeniekārtas komplekta iegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Aprīkojuma komplekta DCS4 iekārtām iegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs