Būvuzraudzība un energouzraudzība ēkai Parka ielā 1, Ogrē

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17456
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ogres novada pašvaldība, 90000024455

Pasta adrese

Brīvības iela 33

Pilsēta / Novads

Ogre

Pasta indekss

LV - 5001

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Diāna Šika

Tālruņa numurs

65071170, 65071160, 65021606

Faksa numurs

65071161

E-pasta adrese

sanita.bruvere@ogresnovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ogresnovads.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ogresnovads.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Būvuzraudzība un energouzraudzība ēkai Parka ielā 1, Ogrē

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Ogre, Parka iela 1

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Būvuzraudzība un energouzraudzība ēkai Parka ielā 1, Ogrē

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71520000-9

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 31/12/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONP 2017/15

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.9:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:30, piektdien no plkst.9:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 15:30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Zondes piegāde slimnīcā esošajām ražotāja GE Healthcare ultrasonogrāfijas iekārtām VOLUSON S10 un VOLUSON E6 Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Jaunās paaudzes rentgeniekārtas komplekta iegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Aprīkojuma komplekta DCS4 iekārtām iegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Stereomikroskopu iegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs