Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17458
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs
Тэги: security and surveillance systems and devices

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts probācijas dienests, 90001625082

Pasta adrese

Dzirnavu iela 91

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1011

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Andris Stengrevics

Tālruņa numurs

67021103

Faksa numurs

67021139

E-pasta adrese

andris.stengrevics@vpd.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://probacija.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.probacija.lv/iepirkumino4000eurldz42000eur

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzību un apkopi Valsts probācijas dienesta vajadzībām

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Latvija

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Tehniskās apsardzes nodrošināšana, apsardzes tehniskās drošības sistēmas un ugunsdrošības sistēmas uzraudzība un apkope Valsts probācijas dienesta vajadzībām

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79710000-4 79711000-1

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  26 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPD 2017/2

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 22/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks no 9.00 līdz 16.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 22/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

22/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

Vieta: Valsts probācijas dienests, Dzirnavu iela 91, Rīga

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Jaunās paaudzes rentgeniekārtas komplekta iegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Aprīkojuma komplekta DCS4 iekārtām iegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Stereomikroskopu iegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

sporta centrs un viesnīcas ēkas remontdarbi Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

“Kāpņu telpas kompleksie remontdarbi Daugavas ielā 23, Baldonē” Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs