Platformāta drukas iekārtu piegāde

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17465
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 90002065000

Pasta adrese

Ojāra Vācieša iela 43

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Arita Burve

Tālruņa numurs

+ 371 29287538

Faksa numurs

+371 29370505

E-pasta adrese

arita.burve@lgia.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lgia.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: kartogrāfija un ģeodēzija Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Platformāta drukas iekārtu piegāde

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Platformāta drukas iekārtu piegāde

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
30232100-5

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 30 (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LĢIA 2017/004

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks 8:30 - 17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Lejupielādējot iepirkuma noteikumus, Pretendents uzņemas atbildību sekot līdziturpmākajām izmaiņām iepirkuma noteikumos, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, kas publicēts Aizsardzības ministrijas mājas lapā http://www.mod.gov.lv/lvPapildriki/Iepirkumi/sadaļā "Uzaicinājumi""

PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Remonta un celtniecības materiālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Papīra produkcijas iepirkums Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

PAR PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDI KLIENTU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Video un audio aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Valsts autoceļa būvprojekta ekspertīze Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs