Remonta un celtniecības materiālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17466
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Audriņu pagasta pārvalde, 90000014512

Pasta adrese

Lidicas iela 17, Audriņi, Audriņu ciems, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

Pilsēta / Novads

Rēzeknes novads

Pasta indekss

LV-4611

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Aleksandrs Bindemanis

Tālruņa numurs

64628222

Faksa numurs E-pasta adrese

info@audrini.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.audrini.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.audrini.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Remonta un celtniecības materiālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Remonta un celtniecības materiālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
44000000-0

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

APP 2017/3

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks 8:30 - 12:00; 13:00-16:30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

21/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Audriņu pagasta pārvalde

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Papīra produkcijas iepirkums Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

PAR PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDI KLIENTU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Video un audio aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Valsts autoceļa būvprojekta ekspertīze Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Graudu kombains Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs