PAR PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDI KLIENTU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17468
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Nodibinājums "Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles", 40008133922

Pasta adrese

"Varavīksne", Egļusala, Rugāju pagasts, Rugāju novads

Pilsēta / Novads

-

Pasta indekss

LV - 4570

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Ilze Andža

Tālruņa numurs

64563493, 29746454

Faksa numurs

64563764

E-pasta adrese

rasas_perles@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rasasperles.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rasasperles.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Nodibinājums Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

PAR PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDI KLIENTU ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

"Varavīksne", Egļusala, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV - 4570

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Pārtikas produktu piegāde klientu ēdināšanas vajadzībām 22,000.00

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
15000000-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LRAC "Rasas pērles" 2017/01

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks 9.30. - 16.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

22/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00

Vieta: "Varavīksne",Egļusala, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Video un audio aprīkojuma piegāde Ikšķiles novada pašvaldībai Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Valsts autoceļa būvprojekta ekspertīze Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Graudu kombains Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Dekoratīvo puķu trauku uzstādīšana uz laternu stabiem, aprīkošana un uzturēšana, Liepājā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Apstādītu puķu kastu piegāde, uzstādīšana un kopšana uz esošām norobežojošām barjerām, Liepājā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs