Graudu kombains

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17471
Дата публикации: 10-02-2017
Начальная цена контракта: 8 149 447 (RUB)
Оригинальная сумма: 120 000 (EUR)

Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs
Тэги: Cereals and Grain

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"Pīlādži", Upmalas pagasta zemnieku saimniecība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501020255

Adrese

"Pīlādži", Upmalas pagasts, Vārkavas novads, Latvija, LV-5316

Tālruņa numurs(-i)

27837716

Faksa numurs(-i) (ja ir) Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašniece Elita Dzene 27837716 elitadzene17@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kombains

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Pīlādži", Upmalas pagasts, Vārkavas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/07/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

120000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

24/02/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Pīlādži", Upmalas pagasts, Vārkavas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos 4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams) 10.  Pievienotie dokumenti

484402__0_kombainstehnspec..pdf


Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Dekoratīvo puķu trauku uzstādīšana uz laternu stabiem, aprīkošana un uzturēšana, Liepājā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Apstādītu puķu kastu piegāde, uzstādīšana un kopšana uz esošām norobežojošām barjerām, Liepājā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Medikamenta Palivizumabum iepirkums Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkuma līgums "Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

SPA un Viesnīcas komplekss Brīvības ielā, Rēzeknē Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs