Apstādītu puķu kastu piegāde, uzstādīšana un kopšana uz esošām norobežojošām barjerām, Liepājā

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17473
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Liepājas pilsētas pašvaldība, 90000063185

Pasta adrese

Rožu iela 6

Pilsēta / Novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Andra Kalniņa

Tālruņa numurs

63404701

Faksa numurs

63404777

E-pasta adrese

iepirkumi@dome.liepaja.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liepaja.lv/varti/lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.liepaja.lv/page/6

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Apstādītu puķu kastu piegāde, uzstādīšana un kopšana uz esošām norobežojošām barjerām, Liepājā

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Liepāja

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Apstādītu puķu kastu piegāde, uzstādīšana un kopšana uz esošām norobežojošām barjerām, Liepājā

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
77300000-3

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 06/10/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LPP 2017/28

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 22/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks Pirmdiena – no 08:30 – 18:00; Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena – no 08:30 – 17:00; Piektdiena – no 08:30 – 16:00; Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 22/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

22/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

Vieta: Liepāja, Rožu iela 6, Lielā zāle, 207.kabinets

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā Pārvalde", 90010879256

Pasta adrese

Uliha iela 44

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV3401

Valsts

Latvija


Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Medikamenta Palivizumabum iepirkums Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkuma līgums "Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

SPA un Viesnīcas komplekss Brīvības ielā, Rēzeknē Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Carnikavas novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai nepieciešamo pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” objektiem Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs