Būvniecības darbu veikšana Randenes degradētās teritorijas revitalizācijai

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17485
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Daugavpils novada dome, 90009117568

Pasta adrese

Rīgas ielā 2

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5401

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Daugavpils novada dome

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Vita Rūtiņa, Guna Smelcere

Tālruņa numurs

65476831, 65476882

Faksa numurs

65476810

E-pasta adrese

vita.rutina@dnd.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugavpilsnovads.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.daugavpilsnovads.lv/iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets II.1. Apraksts II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Būvniecības darbu veikšana Randenes degradētās teritorijas revitalizācijai

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Būvniecības darbu veikšana pamatskolas ēkas pārbuvei par vieglās rupniecības ražošanas ēku un noliktavas izbūve

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45213200-5

III IEDAĻA: PROCEDŪRA III.1. Procedūras veids III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu Atklāta Slēgta Paātrināta slēgta Sarunu procedūra Paātrināta sarunu procedūra Konkursa dialogs Metu konkurss Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi) III.2. Administratīvā informācija III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

DND 2017/3

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 25/01/2017 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums

25/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA IV.1. Paziņojuma saturs Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums
IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams) Iepirkuma procedūra tika pārtraukta. Iepirkuma procedūra tika izbeigta. Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota. Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.

IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru) IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai Abi iemesli IV.3.2) Sākotnējā paziņojumā Iepirkuma procedūras dokumentos Abos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus) IV.3.4) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos Datumu labojuma vieta:
IV.3.4) Šī teksta vietā:
21/02/2017 (dd/mm/gggg) 11:00 Jābūt:
28/02/2017 (dd/mm/gggg) 11:00 Datumu labojuma vieta:
IV.3.5) Šī teksta vietā:
21/02/2017 (dd/mm/gggg) 11:00 Jābūt:
28/02/2017 (dd/mm/gggg) 11:00 Datumu labojuma vieta:
IV.3.8) Šī teksta vietā:
21/02/2017 (dd/mm/gggg) 11:00 Jābūt:
28/02/2017 (dd/mm/gggg) 11:00 IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) IV.5. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Jā Nē Saistītie paziņojumi Paziņojums par līgumu

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Pacientu novērošanas monitoru piederumi Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (2.daļa) Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs