Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (2.daļa)

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17489
Дата публикации: 10-02-2017
Начальная цена контракта: 2 784 394 (RUB)
Оригинальная сумма: 41 000 (EUR)

Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008010789

Adrese

Dzirnavu iela 93, Rīga, Latvija, LV-1011

Tālruņa numurs(-i)

67288360

Faksa numurs(-i) (ja ir) Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja Ilze Segliņa, 67288360, letera@letera.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (2.daļa)

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

41000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

24/02/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos"1.2.2.1. pasākums "Atbalsts nodarbināto apmācībām"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma paredzamā līgumcena norādīta par visu iepirkuma priekšmetu kopā (1.lote - 7 800 EUR, 2.lote - 30 200 EUR, 3.lote - 3 000 EUR).

10.  Pievienotie dokumenti

484425__0_IepirkumsLETERA68A14.pdf


Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ikšķiles novada pašvaldības vajadzībām Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remontdarbi Cēsu pilsētā, Cēsīs, Cēsu novadā. Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

„Zāles pļāvēju ar nulles pagrieziena rādiusa iegāde un garantijas apkalpošana Kārķu un Ērģemes komunālās saimniecības vajadzībām” Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Dienesta vieglo automobiļu noma VID kinologu darbības nodrošināšanai Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvuzraudzības pakalpojumi Garupes ielas un Jaunciems – Carnikava – Ādaži P1 krustojuma pārbūvei, Carnikavā, Carnikavas novadā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs