Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 14, Daugavpilī jumta kapitālais remonts

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17496
Дата публикации: 10-02-2017
Начальная цена контракта: 4 753 844 (RUB)
Оригинальная сумма: 70 000 (EUR)

Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs
Тэги: Roof

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA DMP

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503067922

Adrese

1.Pasažieru iela 4, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Tālruņa numurs(-i)

20611110, 25144778

Faksa numurs(-i) (ja ir) Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Izpilddirektore Jūlija Mihailova 20611110, info@siadmp.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 14, Daugavpilī jumta kapitālais remonts

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Cialkovska ielā 14, Daugavpils

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

70000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

06/03/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 11:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: 1.Pasažieru ielā 4, Daugavpilī

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Daugavpils pilsētas dome

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Saskaņā ar saistošiem noteikumiem Nr.39 „Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

9. Cita informācija (ja nepieciešams) 10.  Pievienotie dokumenti

484443__0_nolikums.rar
484443__1_Cialkovska14.rar


Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Autoceļu ikdienas uzturēšana Strenču novadā 2017.gadā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Reklāmas materiālu izvietošana medijos Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Iepirkumu uzraudzības biroja darbinieku veselības apdrošināšana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Dabīgo iežu drupināšana, minerālmateriāla 0/32 maisījuma sagatavošana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvdarbu veikšana projektam "Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē" Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs