Autoceļu ikdienas uzturēšana Strenču novadā 2017.gadā

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17497
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Strenču novada dome, 90009116346

Pasta adrese

Valkas iela 16

Pilsēta / Novads

Strenči

Pasta indekss

LV-4730

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Ilze Bičevska

Tālruņa numurs

64715664

Faksa numurs

64715627

E-pasta adrese

iepirkumi@strencunovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.strencunovads.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.strencunovads.lv/iepirkumi

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Pašvaldība Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Autoceļu ikdienas uzturēšana Strenču novadā 2017.gadā

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Strenču novada pašvaldības īpašumā esošās ielas un ceļi (izņemot tranzīta ielas)

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Autoceļu ikdienas uzturēšana Strenču novadā 2017.gadā

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
50230000-6

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND 2017/2

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks 9.00-12.00, 13.00-16.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 21/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Reklāmas materiālu izvietošana medijos Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Iepirkumu uzraudzības biroja darbinieku veselības apdrošināšana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Dabīgo iežu drupināšana, minerālmateriāla 0/32 maisījuma sagatavošana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Būvdarbu veikšana projektam "Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē" Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Kruķu pamatskolas atjaunošana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs