Būvdarbu veikšana projektam "Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē"

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17501
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Madonas novada pašvaldība, 90000054572

Pasta adrese

Saieta laukums 1

Pilsēta / Novads

Madona

Pasta indekss

LV 4801

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Signe Arcimoviča

Tālruņa numurs

29224056; 64860571

Faksa numurs

64860079

E-pasta adrese

signe.arcimovica@madona.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.madona.lv/lat/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Būvdarbu veikšana projektam "Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē"

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Sporta zāles un apkures sistēmas vienkāršota atjaunošana

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45430000-0 45300000-0

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no 02/05/2017 (dd/mm/gggg) līdz 31/08/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MNP 2017/3_ELFLA

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 24/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks pirmdien no plkst.8:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst.8:00 līdz 17:00; piektdien no plkst.8:00 līdz 16:00. Pusdienas pārtraukums katru dienu no plkst.12:00 līdz 13:00.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 24/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

24/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Madonas novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zāle.

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē

1. ELFLA, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātais projekts Nr.16-05-AL23-A019.2203-000006 „Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē”.

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Kruķu pamatskolas atjaunošana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkumu līgums Nr.PIKC DT 2017/09 Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūves un sporta zāles – angāra pārbūves projektēšana, būvniecība un atoruzraudzība Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Patversmes/Atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Izglītojošas animācijas filmas izveide bērniem par zobārsta un zobu higiēnista apmeklējumu Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs