Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17508
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs
Тэги: Drainage works

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Vaiņodes iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

lv -1004

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Iveta Vektere

Tālruņa numurs

28389868

Faksa numurs

64207115

E-pasta adrese

i.vektere@lvm.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija: Jā Nē Iepirkuma dokumentus var saņemt Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) Piedāvājumi jāiesniedz Iepriekšaminētajā adresē Citādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu ) I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as) Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts vai federālā aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: akciju sabiedrība Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: mežsaimniecība Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

Jā Nē II iedaļa. Līguma priekšmets II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Rietumvidzemes reģions

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Rietumvidzemes reģionā 2017.gadā

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45112320-4 45232452-5
77230000-1

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Jā Nē Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 30/11/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM RV 2017/65_B

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 22/02/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks Darba dienās no 08.30-12.30 un 13.00-17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 22/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

Jā Nē III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams) PIELIKUMS A Papildu adreses un kontaktpersonas I. Adrese, kur var saņemt iepirkuma dokumentus Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

AS "Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes reģiona klientu centrs, 40003466281

Pasta adrese

Rīgas iela 103

Pilsēta / novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Iveta Vektere

Tālruņa numurs

28389868

Faksa numurs E-pasts

i.vektere@lvm.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.lvm.lv

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

AS "Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes reģiona klientu centrs, 40003466281

Pasta adrese

Rīgas iela 103

Pilsēta / novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Iveta Vektere

Tālruņa numurs

28389868

Faksa numurs E-pasts

i.vektere@lvm.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.lvm.lv


Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Celšanas un kraušanas tehnikas iegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Stadiona izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbi Rīgas 25. vidusskolas lietojumā esošajā teritorijā Rušonu ielā 6, Rīgā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības iestādēm Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Par meža autoceļu "Stende-Līču ceļš", "Žurniku ceļš", "Pļavsargu ceļš", "Vidusceļš" pārbūves būvprojektu izstrādi LVM Ziemeļkurzemes reģionā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Rundāles pils muzeja ieejas biļešu sagatavju piegāde Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs