Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 14, Daugavpilī bēniņu pārseguma siltināšana

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17514
Дата публикации: 10-02-2017
Начальная цена контракта: 1 018 681 (RUB)
Оригинальная сумма: 15 000 (EUR)

Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA DMP

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503067922

Adrese

1.Pasažieru iela 4, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Tālruņa numurs(-i)

20611110, 25144778

Faksa numurs(-i) (ja ir) Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Izpilddirektore Jūlija Mihailova 20611110, info@siadmp.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dzīvojamās mājas Cialkovska ielā 14, Daugavpilī bēniņu pārseguma siltināšana

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Cialkovska ielā 14, Daugavpils

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

15000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

06/03/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 11:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: 1.Pasažieru ielā 4, Daugavpilī

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Daugavpils pilsētas dome

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Saskaņā ar saistošiem noteikumiem Nr.39 „Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

9. Cita informācija (ja nepieciešams) 10.  Pievienotie dokumenti

484469__0_Cialkovska14.rar
484469__1_nolikums.rar


Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Ledus ģenerators ar ledus uzglabāšanas tvertni un padeves sistēmu Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Bukleta par Klimata pārmaiņu samazināšanu izstrāde (dizains, maketēšana, iespiešana) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas „Nacionāla klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” ietvaros Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Saules paneļu PV sistēma Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Lauksaimniecības tehnikas garāža Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Transportlīdzekļu vērtēšanas pakalpojumi uz diviem gadiem Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs