Saules paneļu PV sistēma

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17517
Дата публикации: 10-02-2017
Начальная цена контракта: 6 791 206 (RUB)
Оригинальная сумма: 100 000 (EUR)

Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Baltijas Zivsaimnieku apvienība"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008169154

Adrese

Lielā iela 7, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

29235120

Faksa numurs(-i) (ja ir)

---

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta vadītāja Ieva Leimane, tālr.29384949, e-pasts:ieva@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Saules paneļu PV sistēma

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Vecā ostmala 55, Liepāja LV-3401

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

24/02/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas iela 125a-22, Rīga LV-1021

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

EJZF Zvejas ostas un izkraušanas vietas

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

484474__0_TehniskaspecifikacijaSaulespanelusistema217.pdf


Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Lauksaimniecības tehnikas garāža Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Transportlīdzekļu vērtēšanas pakalpojumi uz diviem gadiem Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Kokaugu vainagu veidošana pilsētā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

„Būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā „Pretgaisa aizsardzības apmācību ēkas jaunbūve “NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā”” Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posma km 132.60 - 144.00 seguma atjaunošana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs