Lauksaimniecības tehnikas garāža

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 17518
Дата публикации: 10-02-2017
Начальная цена контракта: 5 432 964 (RUB)
Оригинальная сумма: 80 000 (EUR)

Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Описание

Publicēšanas datums: 10/02/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Epona GK

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003459351

Adrese

Brīvības gatve 434-65 , Rīga, Latvija, LV-1024

Tālruņa numurs(-i)

29239992

Faksa numurs(-i) (ja ir) Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Gundars Kuplais

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lauksaimniecības tehnikas garāža

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Sidrabene", Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/02/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

80000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

15/03/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Sidrabene", Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams) 9. Cita informācija (ja nepieciešams) 10.  Pievienotie dokumenti

484472__0_tehnspecepona.pdf
484472__1_parametriangarsepona.pdf


Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Transportlīdzekļu vērtēšanas pakalpojumi uz diviem gadiem Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Kokaugu vainagu veidošana pilsētā Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

„Būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā „Pretgaisa aizsardzības apmācību ēkas jaunbūve “NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagastā, Ķeguma novadā”” Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posma km 132.60 - 144.00 seguma atjaunošana Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

„Valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu „Radošā Latvija” (2014–2020) starpposma ietekmes izvērtējums par periodu no 2014. līdz 2016. gadam” Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs