Lietus ūdens kanalizācijas tīkla uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Латвия
Язык: LV
Номер: 6007015
Дата публикации: 05-12-2017
Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs
Тэги: Drainage works

Описание

Publicēšanas datums: 05/12/2017

I iedaļa. Pasūtītājs I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus) Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde", 90009547852

Pasta adrese

Saules ielā 5A

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5401

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV005

Kontaktpersona(-as)

Ārija Pupiņa

Tālruņa numurs

65476474

Faksa numurs

65476318

E-pasta adrese

ksp@daugavpils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugavpils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://daugavpils.lv/lv/27

I.2) Kopējais iepirkums Jā Nē

Ja “jā”


Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://daugavpils.lv/lv/27

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā kontaktpunktā citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi) Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz elektroniski(URL): iepriekš minētajā adresē šādā adresē: (norādīt citu adresi) Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL): I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas Valsts aģentūra / birojs Reģionāla vai vietēja iestāde Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs Publisko tiesību subjekts Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija Cits: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi Aizsardzība Sabiedriskā kārtība un drošība Vide Ekonomika un finanses Veselība Dzīvokļu un komunālā saimniecība Sociālā aizsardzība Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība Cita: II iedaļa. Līguma priekšmets II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Lietus ūdens kanalizācijas tīkla uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Daugavpils pilsēta

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Lietus ūdens kanalizācijas tīkla uzturēšanas un skalošanas darbi Daugavpils pilsētā

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenās CPV kods Papildu kodi
90000000-7
90400000-1
90470000-2
45232410-9

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās Jā Nē

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

Tikai vienu daļu Maksimālais daļu skaits: Visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  2 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

DPPI KSP 2017/1

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 18/12/2017 (dd/mm/gggg) Darba laiks Pirmdiena 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 Piektdiena 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s) CS DA DE EL EN ES ET FI FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL SV BG RO GA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 18/12/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

18/12/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

Vieta: Daugavpils, Saules iela 5A, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde" Komunālās saimniecības pārvalde"Konferenču zāle

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi Jā Nē

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

Biroja papīrs Biroja tehnika Datortehnika Autotransports Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi Iekštelpu apgaismojums Ielu apgaismojums un satiksmes signāli Ūdens sildītāji Būvdarbi (biroju ēkas) Dārzkopības produkti un pakalpojumi Elektroenerģija Klozetpodi un pisuāri Koģenerācija Mēbeles Notekūdeņu infrastruktūra Sienu paneļi Sanitārtehniskā armatūra Tekstilpreces Veselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI) Ceļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana Cita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

Jā Nē

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Еще тендеры из страны Латвия за этот срок

Autoceļa Saldus-Pampāļi posma 17,54 km - 24,40 km ziemas uzturēšanas darbi Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa (ar aprīkojumu) būvniecība Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Motorizēta lielformāta projekcijas ekrāna izgatavošana, piegāde, montāža SIA “Lielais Dzintars” Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Sporta un atpūtas laukuma inventāra piegāde un uzstādīšana Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs

Dzīvokļa Vāveres ielā 9-31, Cēsīs, Cēsu novadā, remonts Источник: Iepirkumu uzraudzības birojs